Trở về

Tôn Quyền

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Biến thân, Tăng kháng

Vương Uy

Dùng vương uy bảo vệ , giúp bản thân tăng giáp và ma kháng, cung cấp kháng tính của kháng tính bản thân cho đội hữu, duy trì 8.5s.

Bức Chiến

Chủ động ra đòn, khiến địch không thể né đòn, gây ra cho địch trong phạm vi lớn sát thương vật lý và giảm vật công địch, duy trì 5s.

Áp Lực

Dùng đá cứng đâm về phía địch, kìm hãm và cân bằng sự hợp tác của địch, gây ra cho địch trong phạm vi nhỏ sát thương vật lý cực cao và giảm kháng tính.

Linh Hồn

Sau khi tử vong, thần thức không tan biến, tụ tập linh hồn bản thân tham gia chiến đấu, linh hồn có phần lớn thuộc tính bản thân.