Trở về

Tôn Như

Tư chất: 85 - [ 3 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Bạo kích, Bạo thương

Hỏa Kiếm

Ma pháp mạnh hệ Hỏa, ngâm xướng ngưng kết nguyên tố hỏa biến thành hỏa kiếm công kích địch, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch.

Nộ Hỏa

Người có chính nghĩa, đem lửa chính nghĩa giáng xuống người kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Thánh Hỏa

Dùng Thánh Hỏa viễn cổ đốt kẻ địch, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch.

Phong Bạo

Triệu hoán liệt hỏa, đốt hết thân tâm địch, giúp bản thân tăng thêm sát thương bạo kích ma pháp và tỉ lệ bạo kích ma pháp.