Trở về

A Tốc Đạt

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Tăng công tốc, Đánh lùi

Man Trảm

Tích trữ sức mạnh Man Vương, gây ra cho địch trong phạm vi lớn phía trước một lượng sát thương và đánh lùi kẻ địch.

Chiến Hống

Man Vương tiên phong trên chiến trường, khiến sĩ khí phe ta tăng mạnh, tăng công kích cho toàn thể phe ta một lượng lớn sát thương, duy trì trong vài giây.

Man Lang

Cưỡi Lang Vương phát ra tiếng gầm với địch, năng lượng cuộn trào gây ra cho địch sát thương trong phạm vi lớn.

Chiến Đấu Dân Tộc

Chiến ý cao ngút của dân tộc chiến đấu, kích phát sĩ khí phe ta, tăng tốc độ đánh, sát thương vật lý và ma pháp cho toàn thể phe ta.