Trở về

Tiểu Kiều

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: hồi máu, Giảm giáp toàn thể

Tiết Tấu Sư

Nốt nhạc đánh thức nhịp điệu, chữa trị cho anh hùng phe mình, hồi phục điểm sinh lực cho toàn phe mình.

Nụ Hôn Độc

Trái tim tan vỡ sẽ tấn công kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch, suy yếu hộ giáp của địch.

Ái Tâm Thuẫn

Giúp anh hùng có HP thấp nhất phe mình hấp thu sát thương đã chịu, duy trì 6s.

Anh Hùng Ca

Tăng % hộ giáp và kháng tính của % công kích Tiểu Kiều cho toàn thể anh hùng.