Tin Tức

Trở về

Tính năng

Trở về

Tính năng Bang Chiến

22-12-2018

BANG CHIẾN

I. Lối vào tính năng

Người chơi nhấn vào "Bang Chiến" trong giao diện bang hội để tham gia đăng kí Bang Chiến

II. Quy tắc hệ thống

 1. Cấp mở
 • Cấp bang đạt cấp 1 mở Bang Chiến
 1. Thời gian báo danh bày trận
 • Mỗi tuần ngoài thời gian chiến đấu Bang Chiến ra thì còn lại đều là giai đoạn báo danh và bày trận Bang Chiến
 1. Quy tắc báo danh
 • Báo danh Bang Chiến theo hình thức báo danh cá nhân người chơi
 • Bang chủ không có quyền thay bang đó báo danh tham chiến
 • Báo danh Bang Chiến không cần tốn phí
 • Báo danh Bang Chiến thì thời gian vào bang của người chơi phải quá 24 tiếng, chưa đạt đến thời gian quy định thì không thể báo danh
 • Vào bang chưa quá 24 tiếng nhấp báo danh sẽ xuất hiện tips nhắc nhở “Thời gian bạn vào bang chưa quá 24 tiếng không thể báo danh”
 • Giai đoạn báo danh Bang Chiến cứ cách một giờ thì thông báo màn hình ngang và kênh chat hệ thống sẽ nhắc thông tin báo danh Bang Chiến của người chơi
 • Nội dung nhắc thông tin: “Báo danh Bang Chiến kỳ này đang tiến hành sôi nổi, các bang khai chiến toàn diện, mau đến báo danh! Chiến đấu sảng khoái!!!”
 • Báo danh thành công hoặc thời gian báo danh đã kết thúc đến trước khi Bang Chiến khai chiến thì thời gian ở phía dưới giao diện báo danh hiển thị là thời gian đếm ngược đến bắt đầu Bang Chiến.
 • Hết thời gian báo danh nếu chưa báo danh thì icon lối vào báo danh sẽ hiện màu xám, nhấp xuất hiện tips “Thời gian báo danh đã kết thúc”
 1. Điều chỉnh trận hình
 • Người chơi Bang Chiến nhiều nhất có thể ra trận 3 chiến đội
 • Chiến đội thứ 1 là mở mặc định
 • Chiến đội thứ 2 thì mỗi kỳ Bang Chiến ra trận cần tốn 100 KC để mua
 • Chiến đội thứ 3 mỗi kỳ Bang Chiến ra trận cần tốn 300 KC để mua
 • Tướng ra trận mỗi kỳ Bang Chiến không thể chọn trùng lặp cùng 1 tướng
 • Tiêu hao cụ thể cần mua để mởchiến đội mới do nhân viên trị số quyết định
 • Giao diện bày trận dùng giao diện bày trận của phòng thủ Đấu Trường
 • Sau khi chiến đội ra trận có thể hỗ trợ thao tác người chơi giải tán chiến đội và điều chỉnh chiến đội
 • 30 phút trước khi bắt đầu chiến đấu Bang Chiến thì đều có thể điều chỉnh trận hình của mình
 • Trong 30 phút đếm ngược, nhấp thao tác bày trận sẽ nhảy ra tips “Trong thời gian Bang Chiến không thể điều chỉnh thao tác bố trí chiến đội”
 1. Thời gian chiến đấu
 • 20:00 – 21:00 mỗi thứ 4, thứ 7 là giai đoạn chiến đấu Bang Chiến
 1. Cơ chế phân phối
 • Khi phân phối Bang Chiến chỉ phân phối người chơi đã báo danh thành công
 • Khi phân phối, người chơi online hay không sẽ không chịu ảnh hưởng này
 • Khi phân phối đối thủ Bang Chiến phải lọc thành viên bang của bản thân
 • Khi phân phối đối thủ Bang Chiến phải lọc đối thủ được phân phối xong đang chiến đấu hoặc đối thủ đã tử vong
 • Cơ chế phân phối người chơi tham chiến ba trận đầu:
 • Lấy đối thủ có lực chiến thấp hơn 20% lực chiến của bản thân người chơi
 • Nếu lực chiến bản thân ngươi chơi chạm đáy, thì phân phối người chơi phía trên có lực chiến chênh lệch 20%
 • Nếu lực chiến bản thân người chơi cao nhất, thì phân phối người chơi phía dưới có lực chiến chênh lệch 20%
 • Người chơi 5 vị trí đầu xếp hạng lực chiến, tiến hành lọc trong phân phối ba trận đầu sẽ không được phân phối với nhau
 • Nếu phạm vi hiện tại vẫn không phân phối được đối thủ, thì tiến hành xử lý đặc biệt mở rộng tiếp 20% phạm vi phân phối để tiến hành phân phối
 • Khi Bang Chiến phân phối vượt quá 3 trận, đối thủ là phân phối ngẫu nhiên toàn server
 1. Quy tắc chiến đấu
 • Chiến đấu Bang Chiến là cơ chế hỗn chiến của server đó
 • Chiến đấu Bang Chiến là hệ thống tự động phân phối tự động chiến đấu hoàn toàn
 • Chiến đấu dùng cơ chế HP còn lại, do đó tướng ra trận càng nhiều thì xác suất thắng càng lớn
 • Trong chiến đấu nếu cùng lúc ra trận nhiều chiến đội, mỗi vòng phân phối chỉ có thể dùng 1 chiến đội
 • Thứ tự chiến đội ra trận lần lượt là Đội 1, Đội 2, Đội 3
 • Thời gian PK mỗi trận Bang Chiến là 90s
 • Trong thời gian hạn định, tướng phe mình bị phe đối phương tiêu diệt thì trực tiếp phán đoán là phe mình thất bại
 • Trong thời gian hạn định, tướng phe địch bị phe ta tiêu diệt toàn bộ thì trực tiếp phán đoán là phe ta thắng
 • Nếu chiến đấu quá giờ, thì dựa theo điểm sát thương hai bên để tiến hành phán đoán thắng thua, phe tạo ra sát thương nhiều sẽ thắng
 • Khi sát thương tạo ra bằng nhau, dựa theo tổng HP còn lại của hai bên để phán đoán, phe có HP nhiều hơn sẽ thắng
 • Sau khi phân phối được đối thủ, server mô phỏng chiến đấu chân thực của người chơi phán đoán thắng thua, đưa ra chiến báo
 • Người chơi một khi bị đánh bại, bất kể chiến đội hiện tại có tướng còn sống sót không thì toàn bộ tướng sẽ được mặc định là tử vong
 • Người chơi sống sót cuối cùng khi Bang Chiến kết thúc thì là vương giả cuối cùng của Bang Chiến lần này, bang của người đó sẽ thắng
 • Kết thúc Bang Chiến còn có 1 người chơi trở lên của bang khác nhau còn sống sót thì người chơi nào có số lượng tiêu diệt nhiều hơn sẽ thắng
 • Kết thúc Bang Chiến nếu người còn sống sót đều là người chơi cùng 1 bang thì bang đó thắng, trong bang người chơi nào có số lượng diệt nhiều hơn thì là vương giả Bang Chiến
 1. Xếp hạng chiến đấu
 • Người chơi sống sót cuối cùng khi kết thúc Bang Chiến thì sẽ là hạng 1 Bang Chiến lần này
 • Kết thúc Bang Chiến còn có 1 người chơi trở lên của bang khác nhau còn sống sót, thì người chơi có số lượng tiêu diệt nhiều hơn sẽ là hạng 1
 • Khi số tiêu diệt giống nhau thì dựa vào số lượng tướng còn sống sót của người chơi để xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Khi số tiêu diệt giống nhau số lượng sống sót giống nhau thì dựa theo lực chiến ngườI chơi xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Kết thúc Bang Chiến nếu người sống sót cuối cùng đều là người chơi cùng một bang thì người chơi có số lượng tiêu diệt nhiều nhất trong bang xếp hạng 1
 • Khi số lượng tiêu diệt giống nhau thì dựa theo số lượng tướng sống sót của người chơi mà xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Khi số tiêu diệt giống nhau số lượng sống sót giống nhau thì dựa theo lực chiến ngườI chơi xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Từ hạng 2 và hạng 3 dựa theo số lượng tiêu diệt bang chiến tiến hành xếp hạng
 • Nếu kết thúc bang chiến người chơi đều còn sống sót thì khi số tiêu diệt giống nhau sẽ dựa vào số lượng tướng sống sót cuối cùng để tiến hành xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Nếu kết thúc bang chiến người chơi đều còn sống sót, khi số tiêu diệt số lượng sống sót giống nhau thì dựa theo lực chiến người chơi xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Nếu kết thúc bang chiến người chơi đều không ai sống sót, khi số tiêu diệt giống nhau thì dựa theo lực chiến người chơi để xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Nếu kết thúc bang chiến người chơi đều không sống sót, khi số tiêu diệt và lực chiến giống nhau thì dựa vào chiến đội người chơi để xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Nếu kết thúc bang chiến người chơi đều không ai sống sót, khi số tiêu diệt lực chiến là chiến đội đều giống nhau thì dựa theo thời gian sống sót trước sau để tiến thành xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 1. Nhắc nhở chạy ngang màn hình
 • Khi người chơi liên thắng 5 trận trở lên, thành viên này sau khi tổng kết chiến đấu sẽ phát thông báo ngang màn hình + push thông tin kênh chat

* “Chúc mừng XX, đã vượt mọi chông gai trong chiến trường liên thắng X trận, ai dám đấu nào”

 1. Tổng kết thưởng

Thưởng tổng kết

Xu Bang (cá nhân)

Điểm phát triển bang (Bang)

Vàng (cá nhân)

Thắng

100

100

50000

Thất bại

50

50

25000

 • Thưởng tổng kết cụ thể do nhân viên trị số quyết định
 1. Bảng Liên Thắng
 • Bảng Liên Thắng ghi chép thông tin dữ liệu Bang Chiến lần gần nhất
 • Khi Bang Chiến dựa theo số liên thắng cao nhất của người chơi chiến đấu tiến hành xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ
 • Quy tắc xếp hạng trực tiếp tham khảo cơ chế [8. Xếp hạng chiến đấu]
 • Thưởng xếp hạng phía lập trình cần đưa ra cài đặt để bên kế hoạch tiến hành cài đặt
 • Giới hạn người chơi có thể xem là 50
 • Không bao gồm bản thân người chơi
 • Xếp hạng trong top 50 hiển thị chính xác xếp hạng này
 • Xếp hạng ngoài top 50 hiển thị là “Chưa lên bảng”
 1. Chiến báo cá nhân
 • Nếu không phải thời gian Bang Chiến, thì ghi chép dữ liệu chiến đấu trong bang chiến lần gần nhất của bản thân
 • Nếu ở thời gian Bang Chiến sẽ hiển thị thông tin chiến đấu của bản thân thời gian thực
 • Giới hạn thông tin chiến đấu là 50 tin, quá giới hạn sẽ tự động đè lên dòng tin cũ nhất
 • Dựa vào thời gian xuất chiến trước sau để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 1. Chiến Báo Bang
 • Nếu không ở thời gian Bang Chiến, chỉ ghi chép dữ liệu chiến đấu trong Bang Chiến lần gần nhất của bang bản thân
 • Nếu ở thời gian Bang Chiến sẽ hiển thị thông tin chiến đấu bang bản thân theo thời gian thực
 • Giới hạn thông tin chiến đấu là 50 tin, quá giới hạn sẽ tự động đè lên dòng tin cũ nhất
 • Dựa theo thứ tự phân phối thành viên xuất chiến trước sau để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 • Khi có nhiều chiến báo trong cùng một khoảng thời gian, dựa theo chức vị của thành viên trong bang lớn hay nhỏ để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 1. Toàn bộ chiến báo
 • Nếu không ở thời gian Bang Chiến, chỉ ghi chép dữ liệu chiến đấu trong Bang Chiến lần gần nhất của tất cả bang
 • Nếu ở thời gian Bang Chiến sẽ hiển thị thông tin chiến đấu tất cả bang theo thời gian thực
 • Giới hạn thông tin chiến đấu là 50 tin, quá giới hạn sẽ tự động đè lên dòng tin cũ nhất
 • Dựa theo thứ tự thời gian phân phối Bang Chiến trước sau để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 • Khi nhiều chiến báo ở cùng một khoảng thời gian, dựa theo lực chiến trong các đối thủ xuất chiến lớn hay nhỏ để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 • Khi nhiều chiến báo ở cùng một khoảng thời gian, lực chiến đối thủ xuất chiến giống nhau dựa theo cấp chiến đội lớn hay nhỏ để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 • Khi nhiều chiến báo ở cùng một khoảng thời gian, lực chiến đối thủ xuất chiến giống nhau cấp giống nhau thì dựa theo cấp bang lớn hay nhỏ để tiến hành xếp thứ tự hiển thị
 • Yêu cầu trị số
 • Bang Chiến cứ cách 1 phút tiến hành 1 lần chiến đấu

Thưởng tổng kết

Xu Bang (cá nhân)

Điểm phát triển bang (Bang)

Vàng (cá nhân)

Thắng

100

100

50000

Thua

50

50

25000