Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Tổng Kết Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Uyển Thành

31-10-2019

Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Uyển Thành đã chính thức kết thúc. Phụng Nhi xin được vinh danh Top 10 Chúa Công vượt ải cao nhất sau đây:

 

TOP 10
Hạng Tên Ải Cao Nhất
1 ĐờiĐéoĐẹp 19
2 HồngUyểnDu 19
3 NguyễnThăng 14
4 Dstâm 12
5 A2Lúa 10
6 ♤TứcNơ♤ 10
7 VNCH 10
8 llama 10
9 NoVell 9
10 mr.Đú 9

 

Lưu Ý : 
- Phần quà sẽ được gửi đến các Chúa Công qua thư ingame trong vòng 24h.
- Chúa Công vui lòng không đổi tên nhân vật trước thời gian nhận thưởng để Phụng Nhi có thể gửi quà đến Chúa Công một cách chính xác nhất.

 

Phụng Nhi kính bút!