Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Tổng Kết Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Thượng Dung

09-01-2020

Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Thượng Dung đã chính thức kết thúc. Phụng Nhi xin được vinh danh Top 10 Chúa Công vượt ải cao nhất sau đây:

 

TOP 10
Hạng Tên Ải Cao Nhất
1 Amazon 21
2 Shinz 19
3 JVo1 12
4 TúCa 12
5 biribara 11
6 huycter 10
7 TúySinh 10
8 VictoryCay 9
9 dongnai 9
10 BàoDĩnh 6

 

Lưu Ý : 
- Phần quà sẽ được gửi đến các Chúa Công qua thư ingame trong vòng 24h.
- Chúa Công vui lòng không đổi tên nhân vật trước thời gian nhận thưởng để Phụng Nhi có thể gửi quà đến Chúa Công một cách chính xác nhất.

 

Phụng Nhi kính bút!