Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Tổng Kết Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Thọ Xuân

14-11-2019

Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Thọ Xuân đã chính thức kết thúc. Phụng Nhi xin được vinh danh Top 10 Chúa Công vượt ải cao nhất sau đây:

 

TOP 10
Hạng Tên Ải Cao Nhất
1 *Cô-Long* 14
2 DươngQuá 12
3 |…~Nứng~…| 12
4 luffy 7
5 BấtTử 7
6 Tmore01 7
7 VôDanh 7
8 TangNhượcLin 7
9 Phụng 6
10 VânMinh 5

 

Lưu Ý : 
- Phần quà sẽ được gửi đến các Chúa Công qua thư ingame trong vòng 24h.
- Chúa Công vui lòng không đổi tên nhân vật trước thời gian nhận thưởng để Phụng Nhi có thể gửi quà đến Chúa Công một cách chính xác nhất.

 

Phụng Nhi kính bút!