Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Tổng Kết Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Giang Hạ

29-11-2019

Sự Kiện Đại Chiến Thiên Không Thành tại máy chủ Giang Hạ đã chính thức kết thúc. Phụng Nhi xin được vinh danh Top 10 Chúa Công vượt ải cao nhất sau đây:

 

TOP 10
Hạng Tên Ải Cao Nhất
1 NEST.QuáiVật 21
2 ThangChiLan 16
3 CMT01 12
4 NEST.[Negan] 10
5 NEST.Gấu 10
6 Bốđời 10
7 Mr.Lâm 10
8 NEST.HERA 10
9 KỳTrân 10
10 HưẢo 8

 

Lưu Ý : 
- Phần quà sẽ được gửi đến các Chúa Công qua thư ingame trong vòng 24h.
- Chúa Công vui lòng không đổi tên nhân vật trước thời gian nhận thưởng để Phụng Nhi có thể gửi quà đến Chúa Công một cách chính xác nhất.

 

Phụng Nhi kính bút!