Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo về SK Nạp Liên Tục ở Máy Chủ S1 đến S57

26-04-2019

Do sự cố để nhầm phần quà từ ngày 1 qua ngày 2 trong chuỗi quà Nạp Liên Tục mà dẫn đến vật phẩm nguyên lệu Gà Tây không thể đổi được quà khi mà sự kiện Đổi Quà đã kết thúc. Phụng Nhi xin thay mặt cho BQT cáo lỗi về sự cố nhầm lẫn tai hại này.

Vì vậy để tránh ảnh hưởng tới quá trình nạp của Sự Kiện Nạp Liên Tục thì Phụng Nhi xin được đưa ra hướng xử lý cho các Chúa Công ở máy chủ S1-S57 như sau:

  • Quà Nạp Liên Tục ngày 2 vẫn không thay đổi, nguyên liệu Gà Tây thì Chúa Công có thể để dành cho sự kiện đổi Gà Tây lấy quà lần sau.
  • Còn về Quà Đền Bù thì Phụng Nhi sẽ dựa theo các Chúa Công có nạp 500 kim cương trở lên trong ngày để gửi lại quà Đá Tăng Bậc Thần Thú x20
  • Danh sách Chúa Công nạp trên 500 kim cương sẽ bắt đầu thống kê từ 0h đến 23h59 ngày 27/4/2019
  • Quà Đền Bù sẽ được gửi qua thư đến Chúa Công trong khoảng thời gian từ ngày 28-29
  • Trường hợp Chúa Công đạt đủ điều kiện nhận quà Đền Bù mà sau ngày 29 vẫn không có quà thì Chúa Công vui lòng gọi Hotline, hoặc bấm vào tại đây để inbox về Fanpage để được hỗ trợ kiểm tra xử lý nhé.

Rất mong các Chúa Công ở S1 - S57 có thể thông cảm cho Phụng Nhi về vấn đề này ạ.

Phụng Nhi kính báo!