Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo thay đổi lịch mở máy chủ mới từ 15/5 đến 31/5

15-05-2019

Phụng Nhi xin thông báo thay đổi lịch mở máy chủ mới cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S83 - Pháp Chính 10h ngày 24/5/2019
2 S84 - Nghiêm Nhan 10h ngày 31/5/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!