Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới từ 1/6 đến 15/6

01-06-2019

Phụng Nhi xin thông báo thay đổi lịch mở máy chủ mới cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S85 - Xích Bích 10h ngày 7/6/2019
2 S86 - Quan Độ 10h ngày 14/6/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!