Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo gửi quà Vinh Danh Vip Tháng 9

04-09-2019

Sau khi chờ mãi thì nay Phụng Nhi mới có dịp Vinh Danh cho các Chúa Công nè. Đúng là thời gian đầu tháng 8 có hơi ảm đạm khi các Chúa Công cứ chần chừ chưa muốn bứt phá, nhưng khi đến cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 thì có nhân tố mới xuất hiện thuộc thế hệ 9x (Cụm SV 9x) đã vượt lên đem quà vinh danh đến cho toàn bộ chúa công của cụm server 9x và thậm chí có Chúa Công còn nhảy 2 cấp Vip nữa. Thật sự ngoài sức mong đợi của Phụng Nhi đó. Ngoài ra các Chúa Công tại cụm sv cũ cũng không thua kém gì khi có 2 Chúa Công đạt cấp Vip 17 nhé.

 

Vinh Danh VIP 17

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *10 vạn, Thể Lực Dược *5, Mảnh Ma Văn *45, Đá Ma Văn *15

 

Bảng Vinh Danh 
VIP  Tên Máy Chủ
17 Hải-Viên S41
17 Censored S72

 

Vinh Danh VIP 16

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng cụm máy chủ 
  • Quà cùng cụm máy chủ: Vàng *60000, Thể Lực Dược *3, Mảnh Ma Văn *30, Đá Ma Văn *10

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
16 3QSOTI S92
16 ThiệuAnh S83

 

Vinh Danh VIP 15

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng máy chủ 
  • Quà cùng máy chủ: Vàng *30000, Thể Lực Dược *1, Mảnh Ma Văn *15, Đá Ma Văn *5

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
15 BG_Muỗi* S91
15 3QSOTI S92
15 ThiệuAnh S83

 

 

Lưu Ý:
- Phần Quà sẽ được gửi qua thư của Chúa Công sau 24h từ khi có bài thông báo 
- Đối với VIP 17 trở lên sẽ được Vinh Danh thêm trên Fanpage của MT Tam Quốc
- Để có thể nhận Vinh Danh thì Chúa Công phải là người đầu tiên đạt cấp VIP của máy chủ Chúa Công đang chơi
- Nếu Phụng Nhi có thiếu sót Vinh Danh Chúa Công nào đạt đủ điều kiện thì vui lòng báo lại cho Phụng Nhi thông qua Fanpage, Hotline hoặc Trang Hỗ Trợ nhé

 

Phụng Nhi kính báo!