Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo gửi quà Vinh Danh Vip Tháng 7

08-07-2019

Sau khi Phụng Nhi nhận được kiến nghị của các Chúa Công về phần quà Vinh Danh ít quá thì Phụng Nhi có đề xuất xin quà thêm. Nhưng Phụng Nhi lại bị bên kĩ thuật phàn nàn, vì mục đích quà Vinh Danh là để thông báo chứ không phải quà Giftcode nên phần quà chỉ có thể gia tăng một chút thôi. Mà có thêm quà là mừng rồi, lần sau Phụng Nhi sẽ cố gắng thêm nhé. Sau đây, Phụng Nhi xin được Vinh Danh một số Chúa Công như sau:

 

Vinh Danh VIP 18

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ và cá nhân Chúa Công VIP 18
  • Quà cá nhân: Vàng *1000 vạn, Đá Tiến Bậc *200, Mảnh thời trang thần tướng tùy chọn *100 (Ngoài thời trang Tướng Siêu Thần và Ma Vương)
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *20 vạn, Đá Ma Văn*20, Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn *50, Đá Tiến Bậc *20, Tạo Vật Chi Tinh *2000

 

Bảng Vinh Danh 
VIP  Tên Máy Chủ
18 STAR-HUNG281 S70

 

Vinh Danh VIP 17

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *10 vạn, Thể Lực Dược *5, Mảnh Ma Văn *45, Đá Ma Văn *15

 

Bảng Vinh Danh 
VIP  Tên Máy Chủ
17 Ell_Nhím S5
17 Yamaha S38
17 ÚmBaLa S64

 

Lưu Ý:
- Phần Quà sẽ được gửi qua thư của Chúa Công sau 24h từ khi có bài thông báo 
- Đối với VIP 17 trở lên sẽ được Vinh Danh thêm trên Fanpage của MT Tam Quốc
- Để có thể nhận Vinh Danh thì Chúa Công phải là người đầu tiên đạt cấp VIP của máy chủ Chúa Công đang chơi
- Nếu Phụng Nhi có thiếu sót Vinh Danh Chúa Công nào đạt đủ điều kiện thì vui lòng báo lại cho Phụng Nhi thông qua Fanpage, Hotline hoặc Trang Hỗ Trợ nhé

 

Phụng Nhi kính báo!