Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo gửi quà Vinh Danh Vip Tháng 5 Đợt 1

15-05-2019

Trong Tháng 5 này có khá nhiều Chúa Công đã lên Vip 15 và 16 nhưng vẫn chưa có ai lên Vip 17 để được Vinh Danh trên trên Fanpage của MT Tam Quốc cả, thật là tiếc quá đi. Nhưng mà Vip 15-16 thì vẫn có quà từ Phụng Nhi nhé.  Sau đây, Phụng Nhi xin được Vinh Danh một số Chúa Công như sau:

 

Vinh Danh VIP 16

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng cụm máy chủ 
  • Quà cùng cụm máy chủ: Vàng *30000, Kim Cương *100, Mảnh Ma Văn *30, Thủy Tinh *100

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
16 ĐiêuHuynh S57
16 STAR-HUNG281 S70

 

Vinh Danh VIP 15

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng máy chủ 
  • Quà cùng máy chủ: Vàng *15000, Kim Cương *50, Mảnh Ma Văn *15, Thủy Tinh *50

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
15 Nevermore S56
15 Tiểu.Hối S63
15 ZonPinky S72

 

Lưu Ý:
- Phần Quà sẽ được gửi qua thư của Chúa Công sau 24h từ khi có bài thông báo 
- Đối với VIP 17 trở lên sẽ được Vinh Danh thêm trên Fanpage của MT Tam Quốc
- Để có thể nhận Vinh Danh thì Chúa Công phải là người đầu tiên đạt cấp VIP của máy chủ Chúa Công đang chơi
- Nếu Phụng Nhi có thiếu sót Vinh Danh Chúa Công nào đạt đủ điều kiện thì vui lòng báo lại cho Phụng Nhi thông qua Fanpage, Hotline hoặc Trang Hỗ Trợ nhé

 

Phụng Nhi kính báo!