Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo gửi quà Vinh Danh Vip Tháng 4 Đợt 2

19-04-2019

Chúa Công ơi!

Phụng Nhi nhận được tin là game mình đã có thêm Chúa Công gia nhập hàng ngũ VIP 18 rồi đó, vậy là có tất cả 4 Chúa Công đạt VIP 18 xuất hiện trong MT Tam Quốc rồi. Có vẻ như sau đợt trước vinh danh các Chúa Công ở các máy chủ mới nên các Chúa Công ở máy chủ cũ cũng không muốn thua kem nên đã bức phá ngoạn mục như thế. Sau đây, Phụng Nhi xin được Vinh Danh một số Chúa Công như sau:

 

Vinh Danh VIP 18

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ và cá nhân Chúa Công VIP 18
  • Quà cá nhân: Vàng *1000 vạn, Đá Tiến Bậc *200, Mảnh thời trang thần tướng tùy chọn *100 (Ngoài thời trang Tướng Siêu Thần và Ma Vương)
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *50 vạn, Đá Ma Văn*20, Mảnh Tăng Sao Vạn Năng *10, Đá Tiến Bậc *20, Tạo Vật Chi Tinh *2000

 

Bảng Vinh Danh 
VIP  Tên Máy Chủ
18 BảoAnh_luck S1

 

Vinh Danh VIP 17

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *45000, Kim Cương *150, Mảnh Ma Văn *45, Thủy Tinh *150

 

Bảng Vinh Danh 
VIP  Tên Máy Chủ
17 Hrist S42

 

Vinh Danh VIP 16

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng cụm máy chủ 
  • Quà cùng cụm máy chủ: Vàng *30000, Kim Cương *100, Mảnh Ma Văn *30, Thủy Tinh *100

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
16 OhYeBaby S19
16 Unlucky S64

 

Vinh Danh VIP 15

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng máy chủ 
  • Quà cùng máy chủ: Vàng *15000, Kim Cương *50, Mảnh Ma Văn *15, Thủy Tinh *50

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
15 STAR-HUNG281 S70

 

Lưu Ý:
- Phần Quà sẽ được gửi qua thư của Chúa Công sau 24h từ khi có bài thông báo 
- Đối với VIP 17 trở lên sẽ được Vinh Danh thêm trên Fanpage của MT Tam Quốc
- Để có thể nhận Vinh Danh thì Chúa Công phải là người đầu tiên đạt cấp VIP của máy chủ Chúa Công đang chơi
- Nếu Phụng Nhi có thiếu sót Vinh Danh Chúa Công nào đạt đủ điều kiện thì vui lòng báo lại cho Phụng Nhi thông qua Fanpage, Hotline hoặc Trang Hỗ Trợ nhé

 

Phụng Nhi kính báo!