Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo gửi quà Vinh Danh Vip Tháng 3 Đợt 2

13-03-2019

Cuộc cạnh tranh trong Tháng 3 này thật gây cấn đó các Chúa Công ạ, không ngờ chỉ mấy ngày thôi mà lại có tới 2 VIP 18 xuất hiện nữa. Phụng Nhi xin chúc mừng 2 Chúa Công VIP 18 đã có thể sở hữu Siêu Ma Vương Vu Cát và nhiều quà thưởng khác từ đợt Vinh Danh này. Sau đây, Phụng Nhi xin được Vinh Danh một số Chúa Công như sau:

 

Vinh Danh VIP 18

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ và cá nhân Chúa Công VIP 18
  • Quà cá nhân: Vàng *1000 vạn, Đá Tiến Bậc *200, Mảnh thời trang thần tướng tùy chọn *100
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *50 vạn, Đá Ma Văn*20, Mảnh Tăng Sao Vạn Năng *10, Đá Tiến Bậc *20, Tạo Vật Chi Tinh *2000

 

Bảng Vinh Danh 
VIP  Tên Máy Chủ
18 VôNiệm S3
18 Saint S27

 

Vinh Danh VIP 17

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công của tất cả máy chủ
  • Quà tất cả máy chủ: Vàng *4.5 vạn, Kim Cương *150, Mảnh Ma Văn *45, Thủy Tinh *150

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
17 Noo_Titan S25

 

Vinh Danh VIP 15

  • Phụng Nhi sẽ gửi quà đến toàn bộ Chúa Công có cùng máy chủ 
  • Quà cùng máy chủ: Vàng *1.5 vạn, Kim Cương *50, Mảnh Ma Văn *15, Thủy Tinh *50

 

Bảng Vinh Danh 
VIP Tên Máy Chủ
15 ThượngPhát71 S61

 

Lưu Ý:
- Phần Quà sẽ được gửi qua thư của Chúa Công sau 24h từ khi có bài thông báo 
- Đối với VIP 17 trở lên sẽ được Vinh Danh thêm trên Fanpage của MT Tam Quốc
- Để có thể nhận Vinh Danh thì Chúa Công phải là người đầu tiên đạt cấp VIP của máy chủ Chúa Công đang chơi
- Nếu Phụng Nhi có thiếu sót Vinh Danh Chúa Công nào đạt đủ điều kiện thì vui lòng báo lại cho Phụng Nhi thông qua Fanpage, Hotline hoặc Trang Hỗ Trợ nhé

 

Phụng Nhi kính báo!