Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo bảo trì hệ thống máy chủ ngày 6/5

06-05-2019

Các Chúa công thân mến,

Nhằm giúp Chúa công có những trải nghiệm tốt hơn khi tham gia MT Tam Quốc, Phụng Nhi xin thông báo các máy chủ trong game sẽ được tiến hành bảo trì. Nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ 15h00 đến 16h30 ngày 6/5 (có thể kết thúc sớm hơn)
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
  • Nội dung: Nâng cấp và tối ưu hệ thống máy chủ.

Xin các Chúa công lưu ý răng trong thời gian bảo trì sẽ không thể đăng nhập được vào game. Sau khi bảo trì hoàn tất thì các Chúa công có thể đăng nhập bình thường.

Rất mong các Chúa công thông cảm cho sự bất tiện trên!

Phụng Nhi kính báo