Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới từ 16/6 đến 30/6

15-06-2019

Phụng Nhi xin thông báo thay đổi lịch mở máy chủ mới cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S87 - Trường Bản 10h ngày 21/6/2019
2 S88 - Định Quân Sơn 10h ngày 28/6/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!