Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới từ 13/5 đến 19/5

11-05-2019

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ cho Chúa Công vào tuần sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S82 - Hoàng Cái 10h ngày 14/5/2019
2 S83 - Pháp Chính 10h ngày 17/5/2019

 

Lịch mở máy chủ mới tuần sau sẽ được thông báo vào ngày cuối tuần của mỗi tuần nên Chúa Công cứ yên tâm mà theo dõi nhé

 

Phụng Nhi kính bút!