Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới từ 1/7 đến 15/7

01-07-2019

Phụng Nhi xin thông báo thay đổi lịch mở máy chủ mới cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S89 - Tân Dã 10h ngày 5/7/2019
2 S90 - Kinh Châu 10h ngày 12/7/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!