Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới Tháng 9

06-09-2019

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ mới tiếp theo cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S95 - Kiến Nghiệp 10h ngày 6/9/2019
2 S96 - Thành Đô 10h ngày 20/9/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!