Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới Tháng 8

01-08-2019

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ mới tiếp theo cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S93 - Tương Dương 10h ngày 9/8/2019
2 S94 - Hứa Xương 10h ngày 23/8/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!