Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới Tháng 2/2020

04-02-2020

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ mới tiếp theo cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S106 - Trần Lưu 10h ngày 14/02/2020
2 S107 - Từ Châu 10h ngày 28/02/2020

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!