Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới Tháng 12

04-12-2019

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ mới tiếp theo cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S102 - Lô Giang 10h ngày 13/12/2019
2 S103 - Thượng Dung 10h ngày 27/12/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!