Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới Tháng 10

01-10-2019

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ mới tiếp theo cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S97 - Hán Trung 10h ngày 4/10/2019
2 S98 - Uyển Thành 10h ngày 18/10/2019

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!