Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Lịch mở máy chủ mới Tháng 1/2020

03-01-2020

Phụng Nhi xin thông báo lịch mở máy chủ mới tiếp theo cho Chúa Công như sau :

 

Lịch Mở Máy Chủ Mới
STT Tên Máy Chủ Thời Gian
1 S104 - Nghiệp Thành 10h ngày 10/01/2020
2 S105 - Bình Nguyên 10h ngày 31/01/2020

 

Lịch mở máy chủ mới đợt sau sẽ được thông báo sớm cho Chúa Công trước 3 ngày nên Chúa Công vui lòng theo dõi thêm nhé

 

Phụng Nhi kính báo!