Tin Tức

Trở về

Sự kiện

Trở về

Chuỗi sự kiện Tết Dương Lịch - 2019

01-01-2019

 

 Chào đón Tết Dương Lịch 2019 sắp đến, Phụng Nhi xin gửi đến Chúa Công thông tin các sự kiện đặc biệt mừng ngày Tết.

 

Phúc lợi MT Tam Quốc

 • Thời gian diễn ra: 0:00 1/1 - 23:59  3/1.
 • Phạm vi:  Tất cả các máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các hoạt động trong MT Tam Quốc khi chúa công tham gia các hoạt động sẽ được phúc lợi đặc biệt, cụ thể như sau:
 1. Triệu hồi Tướng 4 sao: Trong thời gian sự kiện, chúa công dùng 4800 Kim Cương triệu hồi tại giao diện Triệu Hồi 4 sao chắc chắn nhận được tướng 4 sao. Mỗi ngày có thể triệu hồi một lần, sau 0:00 sẽ cài lại lượt triệu hồi.
 2. Thưởng nhân đôi mảnh tướng: Chúa công tham gia phụ bản Tinh Anh hoặc càn quét sẽ được nhân đôi mảnh tướng trong thời gian sự kiện.
 3. Thưởng nhân đôi Ải Ác Mộng: Chúa công tham gia phụ bản Ác Mộng hoặc càn quét sẽ được nhân đôi EXP Ma Văn Chiến Trường trong thời gian sự kiện.
 4. Thưởng nhân đôi Đấu Trường: Chúa công tham gia vào Đấu Trường khi chiến thắng sẽ được nhân đôi Xu Đấu Trường trong thời gian sự kiện.
 5. Thưởng nhân đôi Đỉnh Phong: Chúa công tham gia vào Đỉnh Phong PK khi chiến thắng sẽ được nhân đôi Xu Đỉnh Phong trong thời gian sự kiện.
 6. Thưởng nhân đôi Thiên Không Thành: Chúa công tham gia Thiên Không Thành khi chiến thắng sẽ được nhân đôi Tạo Vật Chi Tinh trong thời gian sự kiện.
 7. Thưởng nhân đôi Vượt Ải Trảm Tướng: Chúa công tham gia vào hoạt động Vượt Ải Trảm Tướng khi chiến thắng sẽ được nhân đôi Xu Mê Cung trong thời gian sự kiện.
 8. Thưởng nhân đôi Rừng Thánh Khí: Chúa công tham gia vào hoạt động Rừng Thánh Khí khi chiến thắng sẽ được nhân đôi Thủy Tinh trong thời gian sự kiện.
 9. Giảm giá tiệm thần bí: Trong thời gian sự kiện, thời gian làm mới của tiệm sẽ được giảm đi một nửa.

 

Đăng nhập nhận quà

 • Thời gian diễn ra: 0:00 1/1 - 23:59  3/1.
 • Phạm vi:  Tất cả các máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi đăng nhập vào MT Tam Quốc nhấn vào giao diện sự kiện để nhận thưởng các vật phẩm theo từng ngày như sau:
Thời Gian Vật Phẩm Hình Ảnh
Ngày 1 Pháo Hoa x10
Ngày 2 Đá Ma Văn x20
Ngày 3 Pháo Hoa x15

Đổi Vật Phẩm - Nhận Quà Khủng

 • Thời gian diễn ra: 0:00 1/1 - 23:59  3/1.
 • Phạm vi:  Tất cả các máy chủ
 • Nội dung:
  • Trong thời gian sự kiện, khi đăng nhập hoặc tham gia càn quét Ải Thường hay Tinh Anh, chúa công sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu dùng để đổi quà.

  • Sử dụng nguyên liệu này để đổi quà tại giao diện sự kiện, chúa công sẽ nhận được các gói quà tùy theo điều kiện quy đổi.

  • Dựa vào thứ hạng sử dụng quà thưởng (tính điểm khi  mua hoặc dùng nguyên liệu), cuối sự kiện top 200 người chơi đứng đầu sẽ có cơ hội nhận thêm các phần thưởng hấp dẫn khác.

 • Cách tìm nguyên liệu: Pháo Hoa
  • Đăng nhập trong thời gian sự kiện, chọn giao diện sự kiện "Đăng nhập nhận quà" để tiến hành thao tác nhận nguyên liệu
  • Thông qua càn quét Ải  Thường hoặc Tinh Anh người chơi sẽ có tỉ lệ nhận được Pháo Hoa
  • Mua Pháo Hoa với giá 100 Kim Cương, mỗi ngày không giới hạn số lượng mua.
 • Phần Thưởng:
Lưu ý:
Trong thời gian sự kiện, người chơi chỉ được đổi với tổng giới hạn đã được định sẵn tại mỗi mục.
Ví dụ: Mục 1 có 3 item A - B - C có tổng giới hạn đổi là 10 lần. Nếu người chơi đổi item A là 8 lần thì chỉ còn 2 lượt duy nhất để tiếp tục đổi item A - B - C trong mục đó.
Nguyên liệu sẽ không biến mất sau thời gian sự kiện. 
SL Nguyên Liệu Vật Phẩm Giới Hạn
Pháo Hoa x 1

Vàng x 200,000

hoặc

Mảnh Ma Văn x 5

999 Lần
Pháo Hoa x 1

Thủy Tinh x 20

hoặc

Tử Tinh Thạch x 20

999 Lần
Pháo Hoa x 2

EXP Ma Văn Chiến Trường x 2000

hoặc

Đá Tăng Bậc Trang Bị x 10

999 Lần
Pháo Hoa x 6

Đá Tiến Bậc x 5

hoặc

Mảnh Tăng Sao Vạn Năng x 2

999 Lần
Pháo Hoa x 80

Ma Văn: Tiễn Xạ x 1

hoặc

Ma Văn: Liệt Nha x 1

hoặc

Ma Văn:Hư Vô x 1

1 Lần
Pháo Hoa x 80

Ma Văn: Pháp Thần x 1

hoặc

Ma Văn: Tín Ước x 1

hoặc

Ma Văn: Kiên Nghị x 1

1 Lần
Pháo Hoa x 80

Ma Văn: Long Lân x 1

hoặc

Ma Văn: Vô Úy x 1

hoặc

Ma Văn: Long Tâm x 1

1 Lần
Pháo Hoa x 80

Ma Văn: Bình Hành x 1

hoặc

Ma Văn: Chiến Cuồng x 1

hoặc

Ma Văn: Chủ Tể x 1

1 Lần
Pháo Hoa x 140

Ma Văn: Thiết Cát x 1

hoặc

Ma Văn: Nhiếp Hồn x 1

hoặc

Ma Văn: Trục Nhật x 1

1 Lần
Pháo Hoa x 140

Ma Văn: Mộng Yểm x 1

hoặc

Ma Văn: Tí Hộ x 1

hoặc

Ma Văn: Viện Trợ x 1

1 Lần
Pháo Hoa x 140

Ma Văn: Trừng Giới x 1

hoặc

Ma Văn: Tử Thần x1

1 Lần
Pháo Hoa x 140

Ma Văn: Diệt Sinh x 1

hoặc

Ma Văn: Phá Diệt x1

1 Lần
Pháo Hoa x 2

Mảnh Vương Bình x 4

hoặc

Mảnh Tào Tháo x 4

hoặc

Mã Quan Phụng x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 2

Mảnh Nhan Lương x 4

hoặc

Mảnh Tôn Thượng Hương x 4

hoặc

Mảnh Mã Lương x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 2

Mảnh Tuân Úc x 4

hoặc

Mảnh Giả Hủ x 4

hoặc

Mảnh Lỗ Túc x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 2

Mảnh Trương Phi x 4

hoặc

Mảnh Ngụy Diên x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 2

Mảnh Điển Vi x 4

hoặc

Mảnh Từ Hoảng x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 3

Mảnh Cao Thuận x 4

hoặc

Mảnh Trần Cung x 4

hoặc

Mảnh Quách Gia x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 3

Mảnh Chu Thương x 4

hoặc

Mảnh Hoa Đà x 4

hoặc

Mảnh Tào Phi x 4

150 Lần
Pháo Hoa x 9

Mảnh Hứa Chữ x 3

hoặc

Mảnh Viên Thiệu x 3

hoặc

Mảnh Tư Mã Huy x 3

180 Lần
Pháo Hoa x 12

Mảnh Tôn Quyền x 3

hoặc

Mảnh Hoàng Trung x 3

hoặc

Mảnh Tư Mã Ý x 3

180 Lần
Pháo Hoa x 3

Mảnh Năng Lượng Bộc Liệt x 2

hoặc

Mảnh Bá Đạo Chi Nhẫn  x 2

hoặc

Mảnh Bất Tường Chi Nhẫn x 2

500 Lần
Pháo Hoa x 3

Mảnh Hộ Thể Thần Quang x 1

hoặc

Mảnh Pháp Thuật Hỗ Thuẫn x 1

300 Lần
Pháo Hoa x 4

Mảnh Tam Thánh Chi Lực x 1

hoặc

Mảnh Thần Chi Minh Tưởng  x 1

hoặc

Mảnh Huyết Chi Hồi Tưởng x 1

300 Lần

 

 

Đua Top Đổi Quà

 • Thời gian diễn ra: 0:00 1/1 - 23:59  3/1.
 • Phạm vi:  Tất cả các máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chúa công mua và dùng Pháo Hoa càng nhiều thưởng nhận được càng hậu hĩnh. Mỗi lần mua và dùng Pháo Hoa sẽ được nhận 5 điểm tích lũy sự kiện.
Hạng Phần thưởng
1 Ma Văn Đỏ Tùy Chọn x1
Đá Ma Văn x300
Thủy Tinh x80
Vàng x120 Vạn
Mảnh Ma Văn x60
2 Ma Văn Đỏ Ngẫu Nhiên x1
Đá Ma Văn x200
Thủy Tinh x60
Vàng x100 Vạn
Mảnh Ma Văn x50
3 Ma Văn Cam Tùy Chọn x1
Đá Ma Văn x100
Thủy Tinh x40
Vàng x80 Vạn
Mảnh Ma Văn x40
4 - 5 Ma Văn Tím Tùy Chọn x1
Đá Ma Văn x80
Thủy Tinh x35
Vàng x70 Vạn
Mảnh Ma Văn x35
6 - 10 Tạo Vật Chi Tinh x3000
Đá Ma Văn x60
Thủy Tinh x30
Vàng x60 Vạn
Mảnh Ma Văn x30
11 - 20 Tạo Vật Chi Tinh x2000
Đá Ma Văn x40
Thủy Tinh x25
Vàng x50 Vạn
Mảnh Ma Văn x25
21 - 51 Tạo Vật Chi Tinh x1500
Đá Ma Văn x30
Thủy Tinh x20
Vàng x40 Vạn
Mảnh Ma Văn x20
51 - 100 Tạo Vật Chi Tinh x1000
Đá Ma Văn x30
Thủy Tinh x20
Vàng x40 Vạn
Mảnh Ma Văn x20
101 - 200 Tạo Vật Chi Tinh x500
Đá Ma Văn x10
Thủy Tinh x10
Vàng x20 Vạn
Mảnh Ma Văn x10

 

Hoàn Trả Tiêu Phí

 • Thời gian diễn ra: 0:00 1/1 - 23:59  3/1.
 • Phạm vi:  Tất cả các máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chúa công tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ được nhận hoàn trả khi qua 0:00 ngày hôm sau. Các mốc hoàn trả như sau:
  • Tiêu Phí 1000 Kim Cương hoàn trả 6%
  • Tiêu Phí 3500 Kim Cương hoàn trả 9%
  • Tiêu Phí 8000 Kim Cương hoàn trả 12%