Tin Tức

Trở về

Sự kiện

Trở về

Chuỗi sự kiện Đầu Tháng 3/2019

28-02-2019

Để chào mừng tháng 3 đầu tiên của năm 2019, Phụng Nhi xin gửi đến Chúa Công chuỗi sự kiện đặc biệt như sau:

 

 

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Đầu Tháng 3

1. Sự Kiện Gây Quỹ Bang

 • Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 3/3 - 23:59 ngày 7/3
 • Phạm vi:  Máy chủ mở sau 15 ngày trở lên
 • Nội dung:
  • Trong thời gian sự kiện, Chúa Công nạp các gói 5000, 10000 và 20000 sẽ nhận được điểm tích lũy Quỹ Bang
  • Tương ứng điểm của các gói nạp là : 5000=1 điểm, 10000=2 điểm, 20000=4 điểm
  • Khi đạt đến mốc điểm nhất định thì sẽ nhận được mốc thưởng tương ứng trong giao diện sự kiện
  • Bất kỳ thành viên nào trong Bang Hội khi nạp các gói trên đều sẽ nhận được điểm tích lũy Quỹ Bang của sự kiện
  • Nhận thưởng bằng cách click vào mốc quà tương ứng tại giao diện sự kiện
 • Phần thưởng : Xem thông tin tại giao diện sự kiện

Lưu Ý : 
- Điểm tích lũy Quỹ Bang chỉ có khi Chúa Công nạp đúng các gói nạp 5000, 10000 và 20000, không tính tích lũy các gói nạp
- Chúa Công phải có tối thiểu 1 điểm tích lũy Quỹ Bang (nạp tối thiểu 1 gói 5000 kc) thì mới nhận được quà thưởng của sự kiện, bao gồm tất cả quà thưởng nếu đạt hết mốc.

 

2. Sự Kiện Đua Top Tiêu Phí Liên Server

 

 • Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 1/3 - 23:59 ngày 3/3
 • Phạm vi:  Tất cả các máy chủ
 • Nội dung: 
  • Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tiêu phí kim cương sẽ được tích điểm Đua Top, trên Top 200 thì Chúa Công sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng quý giá.
  • Tiêu phí 1 Kim Cương = 1 Tích Điểm
 • Phần Thưởng : Xem thông tin tại giao diện sự kiện

 

Phụng Nhi kính bút!